Třídění odpadu v Orlové v roce 2021

10. 03. 2022

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, platy, bioodpad…) odděleně od ostatních. Jak již všichni víme, třídění odpadu má hlavně velký ekologický význam. Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji.

Prostřednictvím společnosti SMO Orlová je možno třídit tyto druhy odpadu:

  • papír
  • sklo
  • plasty
  • nápojové kartony
  • bioodpad
  • jedlé oleje a tuky

Ve spolupráci s městem Orlová je možné prostřednictvím specializovaných firem a jimi dodaných kontejnerů a nádob třídit také textil a elektronické výrobky.

Velice nás těší, že množství vytříděného odpadu v Orlové každým rokem přibývá. V roce 2021 jsme trochu polevily jen v třídění papíru a bioodpadu, ovšem vytříděného skla bylo o 16 tun více, než v roce 2020. Také vytříděného plastu bylo o 12 tun více a jedlých olejů a tuků se vytřídilo o necelou tunu více.

Tímto děkujeme všem občanům Orlové, kteří s námi třídí odpad. Vážíme si všech lidí, kterým není lhostejné naše životní prostředí, neboť všechny kroky k jeho možnému zlepšení jsou nezbytné pro lepší budoucnost a kvalitu života našich dětí a budoucích generací.

 

Vaše SMO.

 

Třídění

Novinky