Údržba místních komunikací

SMO, městská akciová společnost Orlová (SMO) celoročně zabezpečuje údržbu pozemních komunikací, chodníků, veřejného prostranství, schodišť, zastávek a čekáren veřejných dopravních prostředků, které jsou majetkem města Orlová. Zajišťujeme čistotu v blízkém okolí kontejnerových stání, sběrných zvonů určených ke shromažďování separovaného odpadu. Pečujeme taktéž o úklid v prostorách městských a okrajových zastávek. Ve spolupráci s Městským úřadem Orlová provádíme čištění pozemních komunikací a parkovišť/parkovacích stání po zimní sezóně a úklid komunikací také probíhá v letním období. Čistíme rovněž kanalizační vpustě.
Zimní údržba je řízená prostřednictvím dispečerů Zimní údržby (ZiÚ – kontakt) +420 603 824 901 na základě operačního plánu ZiÚ, který je vytvořen a schválen ve spolupráci s městem Orlová. Konající dispečer drží 24 hodinovou pohotovost. Operativnost je zajišťována radiovým spojením mezi dispečerem a jednotlivými mechanizmy. K zabezpečení zimní údržby jsou používány nejen mechanizační prostředky, ale v úsecích, kde není možné provádět zimní údržbu technikou je prováděno čištění ručně zaměstnanci SMO. Jedná se převážně o schodiště, přechody pro chodce, autobusové zastávky, apod. Posyp komunikací a veřejných prostranství je prováděn inertními materiály. Na základě uzavřených smluv rovněž zabezpečuje zimní údržbu pro podnikatelské subjekty.
Zajišťujeme opravy komunikací – výtluky. Oprava výtluků se provádí malou mechanizací, která zahrnuje hydraulickou mobilní přenosnou centrálu s příslušenstvím (řezačka asfaltu, sbíjecí kladiva), samostatnou řezačku s vlastním pohonem, vibrační válec, se kterým se provádí zhutnění a válcování položené obalené směsi ABS II. Tyto mechanismy jsou určeny k opravám komunikací menšího rozsahu. Na místních komunikacích rovněž provádíme instalace a opravy svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení. Dle Vašeho požadavku zajistíme výrobu, opravíme a nainstalujeme dopravní značky.

Dispečink zimní údržby
+420 603 824 901

Jochim Jan
Mistr čištění a údržby komunikací
+420 596 585 547

Ing. Škrkoňová Gabriela
Referent místních komunikací
+420 596 585 536

Dispečink zimní údržby
+420 603 824 901

Jochim Jan
Mistr čištění a údržby komunikací
+420 596 585 547

Ing. Škrkoňová Gabriela
Referent místních komunikací
+420 596 585 536

Údaje zde uvedené slouží výhradně k odpovědi na Váš dotaz, případně k vyřešení Vámi popsané situace, a budou neprodleně poté vymazány. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnou evropskou i národní legislativou (zejm. GDPR). Všeobecné informace o zpracovávání osobních údajů, včetně uvedení Vašich práv, jsou k dispozici zde.

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
Orlová-Lutyně, 735 14

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511
Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Datová schránka: a8tgcju
Email: as@smo-orlova.cz

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
Orlová-Lutyně, 735 14

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511
Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Datová schránka: a8tgcju
Email: as@smo-orlova.cz

logo adtt