Provoz sběrného dvora

SBĚRNÝ DVŮR OKRUŽNÍ

Zimní období 1.11. – 31.3.

Po 09:00 – 13:30 a 14:30 – 16:00

Út 09:00 – 13:30 a 14:30 – 16:00

St 09:00 – 13:30 a 14:30 – 16:00

Čt 09:00 – 13:30 a 14:30 – 16:00

Pá 09:00 – 13:30 a 14:30 – 16:00

So 09:00 – 14:00

Ne Zavřeno

Letní období 1.4. – 31.10.

Po 08:00 – 13:30 a 14:30 – 17:30

Út 08:00 – 13:30 a 14:30 – 17:30

St 08:00 – 13:30 a 14:30 – 17:30

Čt 08:00 – 13:30 a 14:30 – 17:30

Pá 08:00 – 13:30 a 14:30 – 17:30

So 09:00 – 14:00

Ne Zavřeno

Kdy je zavřeno

Sběrný dvůr bude uzavřený na Nový rok , Velký pátek, Velikoční pondělí, Vánoční a státem uznané svátky.

Kategorie odpadu Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu
O 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
O 15 01 02 Plastové obaly
O 15 01 07 Skleněné obaly
O 16 01 03 Pneumatiky
O 17 04 05 Železo a ocel
O 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
O 20 01 38 Dřevo
O 20 01 40 Kovy
O 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
O 20 03 07 Objemný odpad

14 + 1 =

Údaje zde uvedené slouží výhradně k odpovědi na Váš dotaz, případně k vyřešení Vámi popsané situace, a budou neprodleně poté vymazány. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnou evropskou i národní legislativou (zejm. GDPR). Všeobecné informace o zpracovávání osobních údajů, včetně uvedení Vašich práv, jsou k dispozici zde.

Informace, vrátnice, sběrný dvůr Okružní
+420 596 585 511

obsluha sběrného dvora na ul. Nádražní
+420 734 752 603

Ing. Piechaczková Radka
Vedoucí střediska odpadového hospodářství
+420 596 585 542

Ing. Kočí Richard
Manažer komunálních služeb
+420 596 585 541

Informace, vrátnice, sběrný dvůr Okružní
+420 596 585 511

obsluha sběrného dvora na ul. Nádražní
+420 734 752 603

Ing. Piechaczková Radka
Vedoucí střediska odpadového hospodářství
+420 596 585 542

Ing. Kočí Richard
Manažer komunálních služeb
+420 596 585 541

Ceník za odložení odpadu
Za odložení stavebního odpadu v množství nad 1 t za měsíc na osobu 1.380,-Kč/t Ceny jsou uvedeny včetně DPH

SBĚRNÝ DVŮR NÁDRAŽNÍ

Zimní období 1.11. – 31.3.

Po 08:30 – 12:00 a 12:30 – 17:00

Út 08:30 – 12:00 a 12:30 – 17:00

St 08:30 – 12:00 a 12:30 – 17:00

Čt 08:30 – 12:00 a 12:30 – 17:00

Pá 08:30 – 12:00 a 12:30 – 17:00

So 09:00 – 14:00

Ne Zavřeno

Letní období 1.4. – 31.10.

Po 08:30 – 12:00 a 12:30 – 18:00

Út 08:30 – 12:00 a 12:30 – 18:00

St 08:30 – 12:00 a 12:30 – 18:00

Čt 08:30 – 12:00 a 12:30 – 18:00

Pá 08:30 – 12:00 a 12:30 – 18:00

So 09:00 – 14:00

Ne Zavřeno

Kdy je zavřeno

Sběrný dvůr bude uzavřený na Nový rok , Velký pátek, Velikoční pondělí, Vánoční a státem uznané svátky.

Kategorie odpadu Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu
N 13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje
O 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
O 15 01 02 Plastové obaly
O 15 01 07 Skleněné obaly
N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
N 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
O 16 01 03 Pneumatiky
N 16 06 01 Olověný akumulátor
N 16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
O 17 01 01 Beton
O 17 01 02 Cihly
O 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
O 17 04 05 Železo a ocel
O 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
O 20 01 38 Dřevo
O 20 01 40 Kovy
O 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
O 20 03 07 Objemný odpad