Poskytování informací

dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace – příjem a podání

 

Osobní podání: na sekretariátu společnosti, ul. Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně
Telefonické podání: +420 596 585 531
Poštou na adresu: SMO, městská akciová společnost Orlová, Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně,
Elektronicky: na e-mail: as@smo-orlova.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis) nebo datovou schránkou: a8tgcju

Z každé žádosti musí být zřejmé, že je určena právě společnosti SMO, městské akciové společnosti Orlová a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informace jsou:

  1. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu;
  2. u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Neobsahuje-li žádost výše uvedené údaje, pak není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a žádost se odloží.

Vzor žádosti je ke stažení ZDE.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Sazebník je ke ztažení ZDE.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Výroční zpráva za rok 2023.

Výroční zpráva za rok 2022.

Výroční zpráva za rok 2021.

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
Orlová-Lutyně, 735 14

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511
Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Datová schránka: a8tgcju
Email: as@smo-orlova.cz

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
Orlová-Lutyně, 735 14

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511
Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Datová schránka: a8tgcju
Email: as@smo-orlova.cz

logo adtt