Mytí a dezinfekce odpadových nádob

Mytí a dezinfekci odpadových nádob provádíme speciálním zařízením – myčkou nádob, která je umístěna na vozidle. Jedná se o mobilní zařízení, které kopíruje jednotlivé svozové trasy. Mytí se provádí tlakovou vodou a speciálním přípravkem (detergentem) uvnitř nástavby, a to přímo v místě stání odpadových nádob.

SMO, městská akciová společnost Orlová nabízí městům a obcím v rámci komplexních služeb při nakládání s odpady mytí a dezinfekci odpadových nádob na směsný i separovaný odpad mobilní myčkou.

Knybel René
Vedoucí dopravy
+420 596 585 543
+420 724 033 799
Email: doprava@smo-orlova.cz

Knybel René
Vedoucí dopravy
+420 596 585 543
+420 724 033 799
Email: doprava@smo-orlova.cz

Vyžádejte si bližší informace nebo cenovou nabídku na uvedených kontaktech.

Vyžádejte si bližší informace nebo cenovou nabídku na uvedených kontaktech.

Nabízíme mytí a dezinfekci odpadových nádob

Technické parametry:

Objem nádrží: 7.000l
Hladina hluku: 104 dB(A)
Nádrž je rozdělena na 3 části. Ve směru jízdy první a třetí část jsou navzájem propojeny a jsou určeny pro uchovávání čisté vody. Druhá(prostřední) část má objem rovný součtu objemu obou krajních nádrží a je určena pro ukládání špinavé vody. Ve dnu mycí skříně se nachází vana pro zachytávání použité mycí vody, která je poté přečerpávána do střední nádrže na špinavou vodu. Jsou zde také mříže pro zachytávání tuhého odpadu.

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
Orlová-Lutyně, 735 14

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511
Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Datová schránka: a8tgcju
Email: as@smo-orlova.cz

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
Orlová-Lutyně, 735 14

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511
Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Datová schránka: a8tgcju
Email: as@smo-orlova.cz

logo adtt