Veřejné zakázky

Veřejné zakázky, které vyhlašuje naše společnost a podléhají zveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nebo podléhají zveřejnění dle Interní směrnice upravující postupy pro zadávání a realizaci veřejných zakázek malého rozsahu č. S/8/2017 jsou zveřejněny na našem profilu zadavatele.

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
Orlová-Lutyně, 735 14

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511
Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Datová schránka: a8tgcju
Email: as@smo-orlova.cz

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
Orlová-Lutyně, 735 14

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511
Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Datová schránka: a8tgcju
Email: as@smo-orlova.cz

logo adtt