Veřejné zakázky

Veřejné zakázky, které vyhlašuje naše společnost a podléhají zveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nebo podléhají zveřejnění dle Interní směrnice upravující postupy pro zadávání a realizaci veřejných zakázek malého rozsahu č. S/8/2017 jsou zveřejněny na našem profilu zadavatele.