SMO třídí baterie

24. 02. 2022

V roce 2021 jsme do sběrných nádob vybrali 141 kg baterií

SMO, městská akciová společnost Orlová s pomocí občanů města odevzdala v roce 2021 ke zpětnému odběru a následné recyklaci celkem 141 kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 104 kg kovonosných druhotných surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů. Objem prodaných baterií každoročně narůstá a jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a také ke znečišťování životního prostředí, a tak každá zpětně odevzdaná baterie se počítá. Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a jejich nerostné zdroje.

Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak znečišťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Proto tedy odnášíme baterie na sběrná místa. Předcházíme těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale také na našem zdraví.

Za zpětný odběr baterií obdržela naše společnost OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Toto osvědčení je vyvěšeno v budově SMO na ul. Okružní čp. 988 v Orlové Lutyni, u sběrné nádoby.

Děkujeme všem, kteří se do sběru baterií zapojili, neboť i díky vám je svět zelenější. Budeme velice rádi, když nadále budete podporovat sběr baterií, které můžete nosit do sběrného dvora na ul. Nádražní, nebo do sběrné nádoby, kterou nejdete v budově SMO na ul. Okružní čp. 988 přímo u vstupu, naproti vrátnici. Sběrný dvůr je určen nejen pro klasické použité a nefunkční baterie, ale hlavně pro baterie velkých rozměrů, např. z automobilů nebo různých akumulátorových přístrojů a nářadí. Děkujeme, že v tom jedete s námi.

Více informací si můžete přečíst na www.ecobat.cz nebo na FB profilu ECOCHEESE.

 

Novinky

ZAHÁJENÍ PROVOZU TENISOVÝCH KURTŮ

V pátek 26. 4. 2024 zahajujeme provoz tenisových antukových kurtů ve sportovním areálu. Veřejnosti bude k dispozici 8 antukových kurtů. Rezervaci můžete provést na telefonním čísle 731 444 553 nebo v rezervačním systému na našich webových stránkách, kde zároveň...

číst více

ZAHÁJENÍ PROVOZU IN-LINE PLOCHY

Ve středu 24.4.2024 zahajujeme provoz In-LINE plochy na zimním stadionu. In-line bruslení pro veřejnost se bude konat každé ÚTERÝ od 16:00-17:30 hod., SOBOTU 16:00-17:30 hod., NEDĚLI 10:00-11:30 hod. K dispozici budou také 4 badmintonové kurty, resp. celá plocha pro...

číst více

ZAHÁJENÍ PROVOZU TENISOVÝCH KURTŮ

V pátek 26. 4. 2024 zahajujeme provoz tenisových antukových kurtů ve sportovním areálu. Veřejnosti bude k dispozici 8 antukových kurtů. Rezervaci můžete provést na telefonním čísle 731 444 553 nebo v rezervačním systému na našich webových stránkách, kde zároveň...

číst více

ZAHÁJENÍ PROVOZU IN-LINE PLOCHY

Ve středu 24.4.2024 zahajujeme provoz In-LINE plochy na zimním stadionu. In-line bruslení pro veřejnost se bude konat každé ÚTERÝ od 16:00-17:30 hod., SOBOTU 16:00-17:30 hod., NEDĚLI 10:00-11:30 hod. K dispozici budou také 4 badmintonové kurty, resp. celá plocha pro...

číst více