PRVNÍ ROČNÍK „DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SMO“ U VEŘEJNOSTI SKLIDIL ÚSPĚCH

22. 09. 2023

Dne 16.9.2023 se v rámci prvního ročníku akce „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ veřejnosti otevřel areál společnosti SMO na ul. Okružní. Podle slov ředitele společnosti Ing. Libora Tannhäusera: „Prvotní myšlenkou a důvodem, proč jsme se rozhodli uspořádat a realizovat Den otevřených dveří, bylo přiblížit občanům hlavní činnosti, kterými se v naší společnosti zabýváme. Tím druhým, neméně důležitým, byl důvod vzdělanostní. Snažili jsme se ukázat, že zejména třídění odpadu je činnost, kterou bude nutné v návaznosti na legislativu a udržitelnost životního prostředí věnovat čím dál větší pozornost.“

Během sobotního slunečného dopoledne jsme přivítali 170 návštěvníků, z toho polovina byly děti.  Těm se nejvíce líbila soutěž ve sběru a třídění odpadu, usednutí do kabiny ramenového nakladače a zametacího stroje, kde si za přítomnosti našich zaměstnanců mohli vše zblízka prohlédnout. Jako vzpomínku si mohli odnést svou fotku s popelářským vozem a malý dárek –  popelničku, pastelky, omalovánku nebo pexeso s tématikou správného třídění odpadu. Pro návštěvníky byl přichystán koutek s posezením, také občerstvení s kávou a nealko zdarma bylo pro mnohé milým překvapením.

Návštěvníci během komentovaných prohlídek viděli mechanismy pro údržbu komunikací, vozy pro svoz komunálního a separovaného odpadu, techniku pro zimní údržbu, stroje pro čištění komunikací a chodníků. Pro veřejnost byla velkou zajímavostí ukázka čištění popelnic vozidlem na mytí odpadových nádob.  Návštěvníci nahlédli rovněž do garáží, autodílny, skladů posypového materiálu a také do plastovny, kam se sváží plastový odpad z celého města. Prohlídka byla zakončena na dispečinku tepelného hospodářství, odkud je monitorována dodávka tepla a teplé vody do bytových i nebytových  objektů v Orlové.

K názorné ukázce správného a chybného odkládání plastových lahví do odpadových nádob byla připravena tipovací soutěž o poukaz pro 2 osoby do našeho wellness v Relax centru Orlová.

Na základě úsměvů na tvářích (nejen) malých návštěvníků si dovolíme konstatovat, že u nás strávili zábavné, zajímavé, ale i poučné dopoledne, což bylo naším velkým cílem.

Tímto děkujeme veřejnosti za projevený zájem a budeme se těšit na setkání zase někdy příště!

(SMO)

Novinky