PŘIPRAVENOST NA ZAHÁJENÍ TOPNÉ SEZÓNY

17. 09. 2020

I když denní teploty možná stále ještě připomínají léto, nenechte se ošálit, topná sezóna již pomalu klepe na dveře a podzimní snižování teplot přináší každoročně také zahájení topné sezóny. To je upraveno ve vyhlášce č. 194/2007 Sb., která určuje topnou sezónu nejen obecně, tedy od 1. září do 31. května roku následujícího, ale současně definuje i dílčí podmínku průměrné denní teploty vzduchu.

Aby dodavatel tepla zahájil vytápění, musí průměrná denní teplota vzduchu klesnout v dané lokalitě pod 13⁰C a to ve dvou po sobě následujících dnech, přičemž se dále neočekává výrazné oteplení. Pokud průměrná teplota vzduchu ve dvou po sobě následujících dnech přesáhne 13 ⁰C a v dalších dnech se neočekává její pokles, mohou být dodávky tepla dočasně přerušeny. V září a někdy i počátkem října obvykle dochází k přerušení vytápění i několikrát, než dojde k nepřetržité dodávce tepla pro domácnosti i nebytových objektů.

SMO, městská akciová společnost Orlová jakožto dodavatel tepelné energie do obytných domů a nebytových prostor má zodpovědnost za údržbu a kontrolu tepelného zařízení, a to zejména údržbou hlavních a domovních předávacích stanic na výrobu tepelné energie. Většina obytných domů a nebytových objektů již má nainstalovanou domovní předávací stanici, ve které se připravuje a reguluje vytápění a ohřev teplé vody. Výhodou domovní předávací stanice je možnost přizpůsobení dodávek tepla a teplé vody podle požadavků odběratele.

Jakožto uživatelé bytů nebo nebytových prostor se ale musíte postarat o údržbu bytových radiátorů a to nejlépe ještě před zahájením topné sezóny. Většinou postačí běžná kontrola, zda neuniká voda a topení těsní. Nejčastějším problémem je, že topení netopí po celé své ploše. Jednou z příčin může být vzduch v trubkách. Ten může způsobit citelné tepelné ztráty, je tedy nutné uvolnit odvzdušňovací ventil v nejvyšších patrech domů či objektů a vypustit přebytečný vzduch, dokud nezačne téct voda. To je znamení, že topení je odvzdušněno a jeho funkčnost by se měla obnovit.

Dodavatel tepelné energie je plně připraven na zahájení vytápění topné sezóny 2020/2021.

Novinky

Třídění odpadu v roce 2020

Třídění odpadu má velký ekologický význam. Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím šetřit přírodními zdroji. Prostřednictvím společnosti SMO Orlová je možno třídit tyto druhy odpadu: - papír- sklo- plasty- nápojové kartony- bioodpad- jedlé oleje a tuky Ve...

číst více

Třídění odpadu v roce 2020

Třídění odpadu má velký ekologický význam. Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím šetřit přírodními zdroji. Prostřednictvím společnosti SMO Orlová je možno třídit tyto druhy odpadu: - papír- sklo- plasty- nápojové kartony- bioodpad- jedlé oleje a tuky Ve...

číst více