PŘIPRAVENOST NA ZAHÁJENÍ TOPNÉ SEZÓNY

17. 09. 2020

I když denní teploty možná stále ještě připomínají léto, nenechte se ošálit, topná sezóna již pomalu klepe na dveře a podzimní snižování teplot přináší každoročně také zahájení topné sezóny. To je upraveno ve vyhlášce č. 194/2007 Sb., která určuje topnou sezónu nejen obecně, tedy od 1. září do 31. května roku následujícího, ale současně definuje i dílčí podmínku průměrné denní teploty vzduchu.

Aby dodavatel tepla zahájil vytápění, musí průměrná denní teplota vzduchu klesnout v dané lokalitě pod 13⁰C a to ve dvou po sobě následujících dnech, přičemž se dále neočekává výrazné oteplení. Pokud průměrná teplota vzduchu ve dvou po sobě následujících dnech přesáhne 13 ⁰C a v dalších dnech se neočekává její pokles, mohou být dodávky tepla dočasně přerušeny. V září a někdy i počátkem října obvykle dochází k přerušení vytápění i několikrát, než dojde k nepřetržité dodávce tepla pro domácnosti i nebytových objektů.

SMO, městská akciová společnost Orlová jakožto dodavatel tepelné energie do obytných domů a nebytových prostor má zodpovědnost za údržbu a kontrolu tepelného zařízení, a to zejména údržbou hlavních a domovních předávacích stanic na výrobu tepelné energie. Většina obytných domů a nebytových objektů již má nainstalovanou domovní předávací stanici, ve které se připravuje a reguluje vytápění a ohřev teplé vody. Výhodou domovní předávací stanice je možnost přizpůsobení dodávek tepla a teplé vody podle požadavků odběratele.

Jakožto uživatelé bytů nebo nebytových prostor se ale musíte postarat o údržbu bytových radiátorů a to nejlépe ještě před zahájením topné sezóny. Většinou postačí běžná kontrola, zda neuniká voda a topení těsní. Nejčastějším problémem je, že topení netopí po celé své ploše. Jednou z příčin může být vzduch v trubkách. Ten může způsobit citelné tepelné ztráty, je tedy nutné uvolnit odvzdušňovací ventil v nejvyšších patrech domů či objektů a vypustit přebytečný vzduch, dokud nezačne téct voda. To je znamení, že topení je odvzdušněno a jeho funkčnost by se měla obnovit.

Dodavatel tepelné energie je plně připraven na zahájení vytápění topné sezóny 2020/2021.

Novinky

Majetková účetní

Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice   „Majetková účetní“ Náplň práce: odpovědnost za evidenci veškerého majetku společnosti, provádění veškerých operací souvisejících s evidencí majetku...

číst více

Modernizace předávací stanice

Městská akciová společnost SMO dokončuje modernizaci předávací stanice PS 20, umístěné na ulici Na výsluní na 5. etapě, která zásobuje teplem pro vytápění a ohřev teplé vody domy č. 1271 – 1277. Účelem modernizace je náhrada starého potrubí současně se snížením ztrát...

číst více

Majetková účetní

Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice   „Majetková účetní“ Náplň práce: odpovědnost za evidenci veškerého majetku společnosti, provádění veškerých operací souvisejících s evidencí majetku...

číst více

Modernizace předávací stanice

Městská akciová společnost SMO dokončuje modernizaci předávací stanice PS 20, umístěné na ulici Na výsluní na 5. etapě, která zásobuje teplem pro vytápění a ohřev teplé vody domy č. 1271 – 1277. Účelem modernizace je náhrada starého potrubí současně se snížením ztrát...

číst více