Upravení ceny skládkovného

27. 10. 2021

Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a v souladu s ním dochází postupně k navýšení zákonných poplatků za ukládání odpadů na skládku a finanční rezervy na zajištění rekultivace a následné péče o skládku.

 V souladu s evropskými recyklačními cíli nový zákon o odpadech zavádí postupné zvyšování poplatku podnikatelským subjektům za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky. Pro rok 2021 došlo k navýšení tohoto zákonného poplatku z 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč a pro rok 2022 je platné další navýšení o 100 Kč na částku 900 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu.

 Odvádění poplatků za každou tunu odpadu, která je na skládce uložena, je dáno zákonem, jsme tedy nuceni výše zmíněnou skutečnost promítnout do ceny za odstraňování odpadů skládkováním i v roce 2022 a to dle objemu nádoby.

 SMO, městská akciová společnost Orlová tímto oznamuje, že z výše uvedených důvodů pro rok 2022 navýší cenu za poskytování služeb v souladu s uzavřenou smlouvou na odvoz odpadu na základě indexu růstu spotřebitelských cen vyhlášených ČSÚ za rok 2021 a dále jednostranně přistoupí k automatické a jednostranné úpravě ceny za uložení odpadu na skládku vůči smluvním podnikatelským subjektům pro rok 2022 v návaznosti na výše uvedené.

Novinky

Majetková účetní

Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice   „Majetková účetní“ Náplň práce: odpovědnost za evidenci veškerého majetku společnosti, provádění veškerých operací souvisejících s evidencí majetku...

číst více

Modernizace předávací stanice

Městská akciová společnost SMO dokončuje modernizaci předávací stanice PS 20, umístěné na ulici Na výsluní na 5. etapě, která zásobuje teplem pro vytápění a ohřev teplé vody domy č. 1271 – 1277. Účelem modernizace je náhrada starého potrubí současně se snížením ztrát...

číst více

Majetková účetní

Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice   „Majetková účetní“ Náplň práce: odpovědnost za evidenci veškerého majetku společnosti, provádění veškerých operací souvisejících s evidencí majetku...

číst více

Modernizace předávací stanice

Městská akciová společnost SMO dokončuje modernizaci předávací stanice PS 20, umístěné na ulici Na výsluní na 5. etapě, která zásobuje teplem pro vytápění a ohřev teplé vody domy č. 1271 – 1277. Účelem modernizace je náhrada starého potrubí současně se snížením ztrát...

číst více

JAKÉ ZMĚNY PŘINESE NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA?

V lednu letošního roku vstoupila v platnost nová odpadová legislativa v podobě nových zákonů a prováděcích vyhlášek. Tyto nové právní předpisy vycházejí z ambiciózních plánů Evropské unie, která přijatými opatřeními reaguje na zhoršující se stav životního prostředí....

číst více