Třídění odpadu v roce 2020

4. 03. 2021

Třídění odpadu má velký ekologický význam. Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím šetřit přírodními zdroji.

Prostřednictvím společnosti SMO Orlová je možno třídit tyto druhy odpadu:

– papír
– sklo
– plasty
– nápojové kartony
– bioodpad
– jedlé oleje a tuky

Ve spolupráci s městem Orlová je možné prostřednictvím specializovaných firem a jimi dodaných kontejnerů a nádob třídit také textil a elektronické výrobky.

Velice nás těší, že množství vytříděného odpadu každým rokem přibývá, a to prakticky u všech druhů tříděného odpadu.

V roce 2020 se podařilo občanům našeho města vytřídit celkem 181 tun plastů, což je o 6 tun více než v roce 2019. Na kompostárnu se vyvezlo 1730 tun BIO odpadu. Co se týče třídění papíru, dostali jsme se na 309 tun, což je o 47 tun více než rok před tím. Skla bylo vytříděno 240 tun, také více než v roce 2019, a to o 25,1 tun. Jedlé oleje a tuky zůstávají na přibližně stejném množství, takže byly vytříděny opět 2 tuny.

Všem občanům Orlové, kteří s námi třídí odpad, patří veliký dík. Je to to nejmenší, co můžeme udělat pro zlepšení situace s naším životním prostředím a postarat se tak o lepší budoucnost a kvalitu života našich dětí a budoucích generací.

Novinky

Oznámení o navýšení ceny odpadu pro r. 2023

SMO, městská akciová společnost Orlová oznamuje, že pro rok 2023 navýší cenu za poskytování služeb v souladu s uzavřenými smlouvami za odvoz odpadu vůči smluvním podnikatelským subjektům na základě indexu růstu spotřebitelských cen vyhlášených ČSÚ za rok 2022 a dále...

číst více

Dočasná změna otevírací doby Relax centra Orlová

Od 23.1.2023 bude každé pondělí otevřen wellness i krytý bazén od 9:00 hodin. Pro ostatní dny zůstává provozní doba beze změn. Aktuální informace o provozní době naleznete vždy na webu: www.relaxcentrumorlova.cz/novinky   Těšíme se na Vaši návštěvu. Relax centrum...

číst více

Oznámení o navýšení ceny odpadu pro r. 2023

SMO, městská akciová společnost Orlová oznamuje, že pro rok 2023 navýší cenu za poskytování služeb v souladu s uzavřenými smlouvami za odvoz odpadu vůči smluvním podnikatelským subjektům na základě indexu růstu spotřebitelských cen vyhlášených ČSÚ za rok 2022 a dále...

číst více

Dočasná změna otevírací doby Relax centra Orlová

Od 23.1.2023 bude každé pondělí otevřen wellness i krytý bazén od 9:00 hodin. Pro ostatní dny zůstává provozní doba beze změn. Aktuální informace o provozní době naleznete vždy na webu: www.relaxcentrumorlova.cz/novinky   Těšíme se na Vaši návštěvu. Relax centrum...

číst více