Třídění odpadu v roce 2020

4. 03. 2021

Třídění odpadu má velký ekologický význam. Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím šetřit přírodními zdroji.

Prostřednictvím společnosti SMO Orlová je možno třídit tyto druhy odpadu:

– papír
– sklo
– plasty
– nápojové kartony
– bioodpad
– jedlé oleje a tuky

Ve spolupráci s městem Orlová je možné prostřednictvím specializovaných firem a jimi dodaných kontejnerů a nádob třídit také textil a elektronické výrobky.

Velice nás těší, že množství vytříděného odpadu každým rokem přibývá, a to prakticky u všech druhů tříděného odpadu.

V roce 2020 se podařilo občanům našeho města vytřídit celkem 181 tun plastů, což je o 6 tun více než v roce 2019. Na kompostárnu se vyvezlo 1730 tun BIO odpadu. Co se týče třídění papíru, dostali jsme se na 309 tun, což je o 47 tun více než rok před tím. Skla bylo vytříděno 240 tun, také více než v roce 2019, a to o 25,1 tun. Jedlé oleje a tuky zůstávají na přibližně stejném množství, takže byly vytříděny opět 2 tuny.

Všem občanům Orlové, kteří s námi třídí odpad, patří veliký dík. Je to to nejmenší, co můžeme udělat pro zlepšení situace s naším životním prostředím a postarat se tak o lepší budoucnost a kvalitu života našich dětí a budoucích generací.

Novinky

KERAMICKÁ POPELNICE

V Moravskoslezském kraji každoročně probíhá soutěž O keramickou popelnici, ve které obce a města našeho kraje soutěží ve výtěžnosti tříděného odpadu. Soutěží bezmála 300 měst a obcí. Soutěž hodnotí množství vytříděného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo...

číst více

Přijmeme popeláře

 Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice  „Popelář“ Náplň práce:  obsluha (nakládka a vysypávání) nádob na komunální a tříděný odpad do sběrných vozů, úklid sběrných stanovišť, přípravné, obslužné,...

číst více

STROJNÍ ČIŠTĚNÍ SPĚJE KE KONCI

Upozorňujeme občany, že dne 30. června 2021 proběhne strojní čištění parkovišť v ulici Slezská. Jedná se o parkoviště u základní umělecké školy v zóně. Strojní čištění probíhá vždy od 6 do 14 hodin. Žádáme řidiče, aby v tuto dobu respektovali zákaz zastavení ve...

číst více

KERAMICKÁ POPELNICE

V Moravskoslezském kraji každoročně probíhá soutěž O keramickou popelnici, ve které obce a města našeho kraje soutěží ve výtěžnosti tříděného odpadu. Soutěží bezmála 300 měst a obcí. Soutěž hodnotí množství vytříděného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo...

číst více

Přijmeme popeláře

 Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice  „Popelář“ Náplň práce:  obsluha (nakládka a vysypávání) nádob na komunální a tříděný odpad do sběrných vozů, úklid sběrných stanovišť, přípravné, obslužné,...

číst více

STROJNÍ ČIŠTĚNÍ SPĚJE KE KONCI

Upozorňujeme občany, že dne 30. června 2021 proběhne strojní čištění parkovišť v ulici Slezská. Jedná se o parkoviště u základní umělecké školy v zóně. Strojní čištění probíhá vždy od 6 do 14 hodin. Žádáme řidiče, aby v tuto dobu respektovali zákaz zastavení ve...

číst více