Třídění odpadu v roce 2020

4. 03. 2021

Třídění odpadu má velký ekologický význam. Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím šetřit přírodními zdroji.

Prostřednictvím společnosti SMO Orlová je možno třídit tyto druhy odpadu:

– papír
– sklo
– plasty
– nápojové kartony
– bioodpad
– jedlé oleje a tuky

Ve spolupráci s městem Orlová je možné prostřednictvím specializovaných firem a jimi dodaných kontejnerů a nádob třídit také textil a elektronické výrobky.

Velice nás těší, že množství vytříděného odpadu každým rokem přibývá, a to prakticky u všech druhů tříděného odpadu.

V roce 2020 se podařilo občanům našeho města vytřídit celkem 181 tun plastů, což je o 6 tun více než v roce 2019. Na kompostárnu se vyvezlo 1730 tun BIO odpadu. Co se týče třídění papíru, dostali jsme se na 309 tun, což je o 47 tun více než rok před tím. Skla bylo vytříděno 240 tun, také více než v roce 2019, a to o 25,1 tun. Jedlé oleje a tuky zůstávají na přibližně stejném množství, takže byly vytříděny opět 2 tuny.

Všem občanům Orlové, kteří s námi třídí odpad, patří veliký dík. Je to to nejmenší, co můžeme udělat pro zlepšení situace s naším životním prostředím a postarat se tak o lepší budoucnost a kvalitu života našich dětí a budoucích generací.

Novinky

Majetková účetní

Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice   „Majetková účetní“ Náplň práce: odpovědnost za evidenci veškerého majetku společnosti, provádění veškerých operací souvisejících s evidencí majetku...

číst více

Modernizace předávací stanice

Městská akciová společnost SMO dokončuje modernizaci předávací stanice PS 20, umístěné na ulici Na výsluní na 5. etapě, která zásobuje teplem pro vytápění a ohřev teplé vody domy č. 1271 – 1277. Účelem modernizace je náhrada starého potrubí současně se snížením ztrát...

číst více

Majetková účetní

Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice   „Majetková účetní“ Náplň práce: odpovědnost za evidenci veškerého majetku společnosti, provádění veškerých operací souvisejících s evidencí majetku...

číst více

Modernizace předávací stanice

Městská akciová společnost SMO dokončuje modernizaci předávací stanice PS 20, umístěné na ulici Na výsluní na 5. etapě, která zásobuje teplem pro vytápění a ohřev teplé vody domy č. 1271 – 1277. Účelem modernizace je náhrada starého potrubí současně se snížením ztrát...

číst více