SMO zahájilo topnou sezónu 2020/2021

1. 10. 2020

Z důvodu poklesů venkovních teplot zahájilo středisko tepelného hospodářství SMO v sobotu 26.9.2020 v 9:30 hod. topnou sezónu domů a objektů v Orlové, napojených na centrální zásobování teplem. Zahájení topné sezóny bylo v letošním roce na základě pozitivních ohlasů z minulých let zahájeno po dohodě s největšími odběrateli o trochu dříve, než stanoví platná legislativa, která určuje začít vytápět prostory až když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty na +13 °C pro následující den. Vytápění je řízeno automatickým systémem, který v případě návratu vyšších okamžitých venkovních teplot vytápění utlumí. Údržba, opravy a revize tepelného zařízení SMO, provedené v době mimo topnou sezónu umožnily bezproblémové najetí všech rozvodů a tepelných předávacích stanic, které jsou připraveny dodávat teplo zákazníkům po celé otopné období. 

Novinky

Třídění odpadu v roce 2020

Třídění odpadu má velký ekologický význam. Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím šetřit přírodními zdroji. Prostřednictvím společnosti SMO Orlová je možno třídit tyto druhy odpadu: - papír- sklo- plasty- nápojové kartony- bioodpad- jedlé oleje a tuky Ve...

číst více

Třídění odpadu v roce 2020

Třídění odpadu má velký ekologický význam. Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím šetřit přírodními zdroji. Prostřednictvím společnosti SMO Orlová je možno třídit tyto druhy odpadu: - papír- sklo- plasty- nápojové kartony- bioodpad- jedlé oleje a tuky Ve...

číst více