Oznámení o navýšení ceny odpadu pro r. 2023

26. 01. 2023

SMO, městská akciová společnost Orlová oznamuje, že pro rok 2023 navýší cenu za poskytování služeb v souladu s uzavřenými smlouvami za odvoz odpadu vůči smluvním podnikatelským subjektům na základě indexu růstu spotřebitelských cen vyhlášených ČSÚ za rok 2022 a dále jednostranně přistoupí k automatické a jednostranné úpravě ceny za uložení odpadu na skládku dle nového cenového výměru společnosti Depos Horní Suchá, a.s.

V souladu s evropskými recyklačními cíli zákon o odpadech č. 541/2020 zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky. Od r. 2020 došlo k navýšení zákonného poplatku z 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu až na 900 Kč v r. 2022.
Dle § 103 a přílohy č.9 k zákonu 541/2020 Sb. o odpadech pak toto navýšení pro rok 2023 je ve výši dalších 100 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na částku 1000 Kč.

Vývoj nárůstu výše poplatku dle zákona bude pokračovat i v dalších letech následovně:

Rok

2020202120222023202420252026202720282029
Výše poplatku500 Kč800 Kč900 Kč1 000 Kč1 250 Kč1 500 Kč1 600 Kč1 700 Kč1 800 Kč1 850 Kč

Odvádění poplatků za každou tunu odpadu, která je na skládce uložena, je dáno zákonem, SMO je tedy nucena tuto skutečnost promítnout do ceny za odstraňování odpadů skládkováním i v roce 2023 a to dle objemu nádoby.

Doufáme, že přijmete tato opatření s pochopením a nadále nám zachováte přízeň.

Novinky

PLAVEME S RBP

V sobotu 16.9.2023 od 10.00 do 11.00 hod. mohou pojištěnci RBP využít hodinu plavání na krytém bazénu ZDARMA! Podmínkou je předložení platného průkazu pojištěnce na pokladně krytého bazénu. Akce trvá do 30.11.2023.   Novinky

číst více

PLAVEME S RBP

V sobotu 16.9.2023 od 10.00 do 11.00 hod. mohou pojištěnci RBP využít hodinu plavání na krytém bazénu ZDARMA! Podmínkou je předložení platného průkazu pojištěnce na pokladně krytého bazénu. Akce trvá do 30.11.2023.   Novinky

číst více