Oznámení o navýšení ceny odpadu pro r. 2023

26. 01. 2023

SMO, městská akciová společnost Orlová oznamuje, že pro rok 2023 navýší cenu za poskytování služeb v souladu s uzavřenými smlouvami za odvoz odpadu vůči smluvním podnikatelským subjektům na základě indexu růstu spotřebitelských cen vyhlášených ČSÚ za rok 2022 a dále jednostranně přistoupí k automatické a jednostranné úpravě ceny za uložení odpadu na skládku dle nového cenového výměru společnosti Depos Horní Suchá, a.s.

V souladu s evropskými recyklačními cíli zákon o odpadech č. 541/2020 zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky. Od r. 2020 došlo k navýšení zákonného poplatku z 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu až na 900 Kč v r. 2022.
Dle § 103 a přílohy č.9 k zákonu 541/2020 Sb. o odpadech pak toto navýšení pro rok 2023 je ve výši dalších 100 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na částku 1000 Kč.

Vývoj nárůstu výše poplatku dle zákona bude pokračovat i v dalších letech následovně:

Rok

2020202120222023202420252026202720282029
Výše poplatku500 Kč800 Kč900 Kč1 000 Kč1 250 Kč1 500 Kč1 600 Kč1 700 Kč1 800 Kč1 850 Kč

Odvádění poplatků za každou tunu odpadu, která je na skládce uložena, je dáno zákonem, SMO je tedy nucena tuto skutečnost promítnout do ceny za odstraňování odpadů skládkováním i v roce 2023 a to dle objemu nádoby.

Doufáme, že přijmete tato opatření s pochopením a nadále nám zachováte přízeň.

Novinky

Rekonstrukce psího útulku

V době od 3.6.2024 do 30.9.2024 nebude z technických důvodu povolen vstup veřejnosti do areálu Útulku pro psy v Orlové. Provoz útulku zůstává zajištěn. Doba rekonstrukce je předběžná, proto prosíme o trpělivost při jejím případném prodloužení.   Děkujeme za...

číst více

Pořízení užitkového elektromobilu

Naše společnost v rámci výzvy č. NPŽP 3/2022 Ekomobilita pořídila malý užitkový elektromobil pro svoz komunálního odpadu. Vzhledem ke své velikosti a hmotnosti je vozidlo schopno pohybovat se i po chodnících, a tak je prioritně určeno pro svoz odpadů z košů...

číst více

Rekonstrukce psího útulku

V době od 3.6.2024 do 30.9.2024 nebude z technických důvodu povolen vstup veřejnosti do areálu Útulku pro psy v Orlové. Provoz útulku zůstává zajištěn. Doba rekonstrukce je předběžná, proto prosíme o trpělivost při jejím případném prodloužení.   Děkujeme za...

číst více

Pořízení užitkového elektromobilu

Naše společnost v rámci výzvy č. NPŽP 3/2022 Ekomobilita pořídila malý užitkový elektromobil pro svoz komunálního odpadu. Vzhledem ke své velikosti a hmotnosti je vozidlo schopno pohybovat se i po chodnících, a tak je prioritně určeno pro svoz odpadů z košů...

číst více