Výroba a rozvod tepla

Informace, vrátnice

Ing. Lukaštík Petr

Provozně-technický manažer

+420 596 585 550

Mališ David

Vedoucí střediska tepelných zařízení

+420 596 585 553

Vojtek Jan

Vedoucí střediska údržby

+420 596 585 551

Středisko tepelných zařízení (STZ) zajišťuje dodávku tepelné energie pro účely vytápění a ohřev dodávané vody pro obytné domy a nebytové objekty v Orlové – Lutyni a v Orlové - Porubě pomocí hlavních předávacích stanic s objektovými (domovními) předávacími stanicemi (DPS) napojenými na sekundární rozvody tepla z hlavních stanic, a dále také pomocí horkovodních předávacích stanic (PS), umístěných nejčastěji přímo v zásobovaných objektech. Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová (SMO), je držitelem platných licencí na výrobu a rozvod tepelné energie.

Provoz, běžnou údržbu a opravy rozvodného tepelného zařízení zajišťují zaměstnanci STZ a střediska údržby, kteří se starají o spolehlivý a kvalitní chod předávacích stanic tepla a tepelných sítí a to jeho pravidelnou kontrolou a údržbou. Bezproblémovost a plynulost dodávek tepla a teplé vody je nepřetržitě sledována a řízena teplárenským dispečinkem SMO, čímž je zajištěno rychlé a operativní odstraňování případných odchylek a poruch na rozvodném zařízení. Pro řízení provozu těchto technologií je použit řídící systém Siemens s vizualizačním programem ProCop 3. Spojení tepelných zařízení s dispečinkem je zajištěno částečně pomocí radiové sítě, metalických kabelů a převážně je využívána síť vlastních optických kabelů pro spolehlivé dálkové sledování a řízení dodávky tepla, včetně snímání dat z měřičů tepla a vodoměrů. Tepelné sítě a přípojky jsou již více jak z 90 % realizovány v předizolovaném provedení, zajišťujícím nízké tepelné ztráty, vysokou spolehlivost a dlouhou životnost rozvodů. Dodávka teplé vody odběratelům je zajištěna nepřetržitě během celého kalendářního roku mimo krátkou letní odstávku.

Činnost v tepelném hospodářství SMO byla v předchozích letech zaměřena zejména na modernizace dožitého a nejvíce poruchového rozvodného tepelného zařízení s velkými energocentry a rozsáhlými tepelnými sítěmi v Orlové – Lutyni. Nová tepelná zařízení byla navržena tak, aby celý systém umožnil dosažení vyšší účinnosti přenosu tepla a lepší regulace přímo v zásobovaných objektech. Tato opatření byla důležitá taktéž s ohledem na masivní snižování celkové spotřeby tepla způsobené zejména zateplováním objektů. Zlepšení kvality a hospodárnosti dodávky teplé vody bylo dosaženo přesunutím ohřevu vody průtokovým způsobem přímo u místa spotřeby v budovách.

V rámci své činnosti nabízíme a poskytujeme komplexní a odborné zajištění činností v oblasti výroby a rozvodu tepla. Máme dlouhodobé zkušenosti se zajištěním distribuce tepla, s provozováním a údržbou tepelného zařízení. SMO je největším provozovatelem rozvodných tepelných zařízení ve městě Orlová a v současné době provozuje 72 PS (předávacích stanic), 182 DPS (domovních předávacích stanic), 6 malých kogeneračních jednotek a přes 10,7 km venkovních tepelných sítí. Rovněž nabízíme pronájem optických vláken vybudované podzemní optické sítě SMO v trasách tepelných sítí do zásobovaných objektů. V oblasti zásobování teplem společnost podniká nepřetržitě od roku 1996, kdy navázala na předchozí činnost Bytového podniku Orlová. Za tuto dobu získali pracovníci střediska s provozem a údržbou tepelných zařízení rozsáhlé zkušenosti.

Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete něco sdělit? Napište nám.

Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete něco sdělit? Vaší zprávě se budeme věnovat ihned, jakmile to bude možné.

Zadejte prosím své jméno
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím svou zprávu

Ceník a kontakty

Bližší informace obdržíte na uvedeném telefonním čísle provozně-technického manažera. Tyto informace lze získat v pracovní dny v době od 8:00 hod do 14:00 hod.
Chcete mrknout do archivu? Archiv
Chcete vědět na co se nás často ptáte? Časté dotazy