Údržba místních komunikací
Ing. Kočí Richard

Manažer komunálních služeb

+420 596 585 541

Ing. Henčlová Jitka

Vedoucí střediska údržby veřejných ploch a komunikací

+420 596 585 536

Jochim Jan

Mistr čištění města a městských komunikací

+420 596 585 547

SMO, městská akciová společnost Orlová (SMO) celoročně zabezpečuje údržbu pozemních komunikací, chodníků, veřejného prostranství, schodišť, zastávek a čekáren veřejných dopravních prostředků, které jsou majetkem města Orlová. Zajišťujeme čistotu v blízkém okolí kontejnerových stání, sběrných zvonů určených ke shromažďování separovaného odpadu. Pečujeme taktéž o úklid v prostorách městských a okrajových zastávek. V letním období provádíme komplexní úklid pozemních komunikací a to ve spolupráci s Městským úřadem Orlová. Čistíme rovněž kanalizační vpustě.

Zimní údržba je řízená prostřednictvím dispečerů Zimní údržby (ZiÚ - kontakt) +420 603 824 901 na základě operačního plánu ZiÚ, který je vytvořen a schválen ve spolupráci s městem Orlová. Konající dispečer drží 24 hodinovou pohotovost. Operativnost je zajišťována radiovým spojením mezi dispečerem a jednotlivými mechanizmy. K zabezpečení zimní údržby jsou používány nejen mechanizační prostředky, ale v úsecích, kde není možné provádět zimní údržbu technikou je prováděno čištění ručně zaměstnanci SMO. Jedná se převážně o schodiště, přechody pro chodce, autobusové zastávky, apod. Posyp komunikací a veřejných prostranství je prováděn inertními materiály. Na základě uzavřených smluv rovněž zabezpečuje zimní údržbu pro podnikatelské subjekty.

Zajišťujeme opravy komunikací – výtluky. Oprava výtluků se provádí malou mechanizací, která zahrnuje hydraulickou mobilní přenosnou centrálu s příslušenstvím (řezačka asfaltu, sbíjecí kladiva), samostatnou řezačku s vlastním pohonem, vibrační válec, se kterým se provádí zhutnění a válcování položené obalené směsi ABS II. Tyto mechanismy jsou určeny k opravám komunikací menšího rozsahu. Na místních komunikacích rovněž provádíme instalace a opravy svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení. Dle Vašeho požadavku zajistíme výrobu, opravíme a nainstalujeme dopravní značky.

Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete něco sdělit? Napište nám.

Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete něco sdělit? Vaší zprávě se budeme věnovat ihned, jakmile to bude možné.

Zadejte prosím své jméno
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím svou zprávu