Provoz sběrného dvora

Informace, vrátnice

obsluha sběrného dvora na ul. Nádražní

Ing. Kočí Richard

Manažer komunálních služeb

+420 596 585 541

Ing. Piechaczková Radka

Technolog odpadového hospodářství

+420 596 585 542

SBĚRNÝ DVŮR OKRUŽNÍ
Kategorie odpadu Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu
O 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
O 15 01 02 Plastové obaly
O 15 01 07 Skleněné obaly
O 16 01 03 Pneumatiky
O 17 04 05 Železo a ocel
O 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
O 20 01 38 Dřevo
O 20 01 40 Kovy
O 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
O 20 03 07 Objemný odpad
Sběrný dvůr na ulici Okružní 988, Orlová-Lutyně Mapa
Zimní období 1.11. - 31.3.

Pondělí - Pátek

9:00 − 13:30 a 14:30 − 16:00

Sobota

9:00 − 14 :00

Neděle

Zavřeno

Kdy je zavřeno
Sběrný dvůr bude uzavřený na Nový rok , Velký pátek, Velikoční pondělí, Vánoční a státem uznané svátky.
Letní období 1.4. - 31.10.

Pondělí - Pátek

8:00 − 13:30 a 14:30 − 17:30

Sobota

9:00 − 14 :00

Neděle

Zavřeno

SBĚRNÝ DVŮR NÁDRAŽNÍ
Kategorie odpadu Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
N 13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje
O 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
O 15 01 02 Plastové obaly
O 15 01 07 Skleněné obaly
N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
N 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
O 16 01 03 Pneumatiky
N 16 06 01 Olověný akumulátor
N 16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
O 17 01 01 Beton
O 17 01 02 Cihly
O 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
O 17 04 05 Železo a ocel
O 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
O 20 01 38 Dřevo
O 20 01 40 Kovy
O 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
O 20 03 07 Objemný odpad
Sběrný dvůr na ulici Nádražní, Orlová-Poruba Mapa
DSC_1937.jpg
Zimní období 1.11. - 31.3.

Pondělí - Pátek

8:30 − 12:00 a 12:30 − 17:00

Sobota

9:00 − 14:00

Neděle

Zavřeno

Kdy je zavřeno
Sběrný dvůr bude uzavřený na Nový rok , Velký pátek, Velikoční pondělí, Vánoční a státem uznané svátky.
Letní období 1.4. - 31.10.

Pondělí - Pátek

8:30 − 12:00 a 12:30 − 18:00

Sobota

9:00 − 14:00

Neděle

Zavřeno

Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete něco sdělit? Napište nám.

Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete něco sdělit? Vaší zprávě se budeme věnovat ihned, jakmile to bude možné.

Zadejte prosím své jméno
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím svou zprávu

Ceník za odložení odpadu

Za odložení stavebního odpadu v množství nad 1 t za měsíc na osobu 1.380,-Kč/t Ceny jsou uvedeny včetně DPH