Provoz odpadů

Ing. Kočí Richard

Manažer komunálních služeb

+420 596 585 541

Ing. Piechaczková Radka

Technolog odpadového hospodářství

+420 596 585 542

Odpady 2018 v číslech

1531

TUN BIO

247

TUN PAPÍRU

215

TUN SKLA

170

TUN PLASTU

Upozornění

Vzhledem k častým případům nálezu ostrých předmětů, žádáme občany, aby do nádob určených na plastový odpad neodkládali odpad ze zdravotnictví! Tento nebezpečný odpad může při následné separaci způsobit poranění zaměstnanců.

Služba odvozu objemného odpadu z domácností

Pro občany, kteří nemají možnost objemný odpad do sběrného dvora odvézt, zřídilo SMO m.a.s. službu odvozu odpadu z domácností. Pro objednání této služby je nutné se osobně dostavit na adresu společnosti (Okružní 988, Orlová – Lutyně). Na místě je sepsána objednávka a uhrazen paušální poplatek za odvoz objemného odpadu z domácnosti 500,- Kč vč. DPH.

Cesta plastu

z obchodu k vám domů a zase k nám

Číst dále
Chcete vědět na co se nás často ptáte? Časté dotazy
Harmonogram svozu separovaných složek odpadů (papír,plast)
Harmonogram svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
Rozmístění nádob pro odběr potravinářských olejů a tuků
Stojany na sáčky na psí exkrementy
Jak třídit odpad
dTest Kvíz: Třídění odpadu
Místa zpětného odběru pneumatik
Komunální odpady

6komunalNová nádoba na odpad

Pro žádost o přistavení nové nádoby na odpad kontaktujte MÚ Orlová (odbor správy majetku a hospodářské správy).

Výměna poškozené nádoby

Pro výměnu poškozené nádoby využijte kontaktu uvedeného na této stránce, nebo kontaktujte MÚ Orlová (odbor správy majetku a hospodářské správy).

Podnikatelské subjekty

Pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, zajišťujeme svoz těchto odpadů na základě smlouvy.

Potřebné náležitosti k uzavření smlouvy:

- zaslání písemné žádosti (poštou nebo e-mailem)

- výpis z obchodního rejstříku

- poskytnutí informací o kontaktních osobách

Velkoobjemové kontejnery

8kontejneryPronájem velkoobjemových kontejnerů

K pronajmutí kontejnerů o objemu 5 m3 a 7 m3 je nutné:

- dostavit se osobně do sídla společnosti SMO, pro sepsání objednávky

- právnické a fyzické osoby, které požadují tuto službu v rámci podnikání, musí doložit ověřené kopie dokladu opravňujícího k podnikání (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku),

- při objednávce je požadována záloha 3000,- Kč v hotovosti.

Likvidace a uložení odpadu jsou účtovány dle druhu odpadu, a to na základě vážních lístků. Pronájem velkoobjemového kontejneru (dále VOK) je 80,- Kč/den. Doprava VOK (přistavení a odvoz) je účtována sazbou 39,- Kč/km a manipulace s VOK je 350,- Kč/hod.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

Bližší informace lze získat v pracovní dny v době od 6:00 hod do 14:00 hod u mistra dopravy.

Separované odpady

3separovanyKontejnery určené pro separované odpady, jsou vždy barevně rozlišeny podle druhu odpadu, pro který jsou určeny. Na území města Orlová zajišťujeme svoz těchto využitelných složek komunálního odpadu:

Plasty a nápojové kartony (žlutý kontejner)

 

Patří sem: PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kartáčky na zuby, tuby od zubních past, plastové kelímky od jogurtů, vaničky od tvarohu, pokrmových tuků, plastové obaly a víčka od kakaa, kávy, obaly od CD, DVD, nápojové kartóny od džusů, mléka apod.

 

Nepatří sem: znečištěné odpady, zbytky potravin, apod.

 

Papír (modrý kontejner)

 

Patří sem: Kancelářský papír, časopisy knihy (bez tvrdých desek), sešity, reklamní letáky, dopisní obálky, papírové obaly, karton, lepenka.

 

Nepatří sem: uhlový, voskovaný papír, mastný a jinak znečištěný papír, použité papírové kapesníčky, utěrky, nápojové kartony, pytle od cementu, použité dětské pleny, apod.

 

Sklo (zelený kontejner)

 

Patří sem: nevratné lahve od nápojů bez kovových víček, sklenice od kečupů, zavařenin, instantní kávy, apod. flakony od voňavek, sklenice, skleněné nádoby, tabulové sklo, apod.

 

Nepatří sem: keramika, porcelán, zrcadla, drátoskla, varné sklo, žárovky, zářivky, výbojky

 

Podnikatelské subjekty

Pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, zajišťujeme svoz těchto odpadů na základě smlouvy. Svozy probíhají vždy dle požadavků zákazníka.

Potřebné náležitosti k uzavření smlouvy:

- zaslání písemné žádosti (poštou nebo e-mailem)
- výpis z obchodního rejstříku
- poskytnutí informací o kontaktních osobách

Biologicky rozložitelné komunální odpady

1bioBiologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) mohou občané města Orlová žijící v bytových zástavbách odkládat do hnědých kontejnerů. Tyto kontejnery jsou označeny informací o správném třídění bioodpadu. Obyvatelé rodinných domů mohou bioodpad odkládat do speciálních sběrných nádob, které jim byly zdarma poskytnuty na začátku sezóny svozu bioodpadu a dále do hnědných kontejnerů o objemu 1100 l rozmístěných ve městě.

Patří sem: zbytky zeleniny a ovoce(jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů, apod.), čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajíček a zbytky potravin rostlinného původu, odpady rostlinného původu jako je posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, listy a kořeny zeleniny, plevel, květiny, kousky keřů do velikosti 30 sm, seno, sláma apod.

Nepatří sem: zbytky jídel, oleje, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a ostatní odpady(napr: papír, plasty, sklo, kovy....)

V roce 2016 se v Orlové vytřídilo 1451 tun BIO odpadu.

Potravinářské oleje a tuky

5tukyTříděním potravinářských olejů a tuků dochází ke snížení množství těchto odpadů končících ve směsném komunálním odpadu nebo veřejné kanalizaci a jejich následnému zahlcování čistíren odpadních vod a to zejména ve vánočním období. Ve měste je celkem 16 speciálních sběrných nádob, do kterých lze odpad ukládat a to v uzavřených plastových nádobách. Předejte tak vylití oleje do nádoby a jeho znehodnocení!

Patří sem: použité oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje, ztužené jedlé tuky

Nepatří sem: technické oleje(převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny

Nebezpečné odpady

4nebezpecnyNebezpečné odpady mohou občané města Orlová odkládat na sběrný dvůr na ulici Nádražní. Soupis nebezpečných odpadů, které je zde možno odevzdat, naleznete v sekci „Provoz sběrného dvora“.

Kovy

9kovyKovové odpady jsou od občanů odebírány v obou sběrných dvorech, tedy na adrese Okružní 988 v Orlové-Lutyni a na ulici Nádražní v Orlové-Porubě.

Elektroodpad

Elektrická a elektronická zařízení podléhají zpětnému odběru. Místo zpětného odběru elektrozařízení je součástí sběrného dvora na ulici Nádražní. Na území města Orlová jsou také rozmístěny červené kontejnery, sloužící pro odkládání drobného elektrozařízení. Bližší informace o umístění těchto kontejnerů a výčet možných elektrozařízení, které je zde možné odkládat, naleznete na webových stránkách www.cervenekontejnery.cz. Upozornění: Do sběrného dvora odkládejte pouze kompletní elektrozařízení!

Červené kontejnery

55

Patří sem: veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek a baterií) např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony, baterie a akumulátory...

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2016,2017

baterie baterie2017  

 

 

Objemný odpad

7objemnyPro občany města Orlová poskytujeme službu, kdy prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů rozmístěných ve městě umožňujeme odkládat objemný odpad (nábytek, koberce, sanitární technika apod.).
Kontejnery jsou rozmisťovány v pravidelných intervalech dle harmonogramu, který je schválen MěÚ Orlová.
Objemný odpad lze také odvézt do sběrných dvorů. Pro likvidaci většího množství objemného odpadu je možné si velkoobjemový kontejner také objednat (viz. Velkoobjemové kontejnery).

Služba odvozu odpadu z domácností

Pro občany, kteří nemají možnost objemný odpad do sběrného dvora odvézt, zřídilo SMO m.a.s. službu odvozu odpadu z domácností. Pro objednání této služby je nutné se osobně dostavit na adresu společnosti (Okružní 988, Orlová – Lutyně). Na místě je sepsána objednávka a uhrazen paušální poplatek za odvoz objemného odpadu z domácnosti 500,- Kč vč. DPH.

Při svozu separovaných složek z rodinné zástavby jsou svozová vozidla označena
papir
bioodpad
plasty
Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete něco sdělit? Napište nám.

Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete něco sdělit? Vaší zprávě se budeme věnovat ihned, jakmile to bude možné.

Zadejte prosím své jméno
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím svou zprávu