Nabízíme mytí a desinfekci odpadových nádob
Mytí a desinfekci odpadových nádob provádíme speciálním zařízením – myčkou nádob, která je umístěna na vozidle. Jedná se o mobilní zařízení, které kopíruje jednotlivé svozové trasy. Mytí se provádí tlakovou vodou a speciálním přípravkem (detergentem) uvnitř nástavby, a to přímo v místě stání odpadových nádob.
Myčka
Technické parametry:
Objem nádrží: 7.000l
Hladina hluku: 104 dB(A)
Nádrž je rozdělena na 3 části. Ve směru jízdy první a třetí část jsou navzájem propojeny a jsou určeny pro uchovávání čisté vody. Druhá(prostřední) část má objem rovný součtu objemu obou krajních nádrží a je určena pro ukládání špinavé vody. Ve dnu mycí skříně se nachází vana pro zachytávání použité mycí vody, která je poté přečerpávána do střední nádrže na špinavou vodu. Jsou zde také mříže pro zachytávání tuhého odpadu.
Mytí a desinfekce odpadových nádob
Mytí a desinfekce odpadových nádob
SMO, městská akciová společnost Orlová nabízí městům a obcím v rámci komplexních služeb při nakládání s odpady mytí a desinfekci odpadových nádob na směsný i separovaný odpad mobilní myčkou.
Vyžádejte si bližší informace nebo cenovou nabídku na uvedených kontaktech.