Nabízíme mytí a desinfekci odpadových nádob
Mytí a desinfekci odpadových nádob provádíme speciálním zařízením – myčkou nádob, která je umístěna na vozidle. Jedná se o mobilní zařízení, které kopíruje jednotlivé svozové trasy. Mytí se provádí tlakovou vodou a speciálním přípravkem (detergentem) uvnitř nástavby, a to přímo v místě stání odpadových nádob.
Myčka
Technické parametry:
Objem nádrží: 7.000l
Hladina hluku: 104 dB(A)
Nádrž je rozdělena na 3 části. Ve směru jízdy první a třetí část jsou navzájem propojeny a jsou určeny pro uchovávání čisté vody. Druhá(prostřední) část má objem rovný součtu objemu obou krajních nádrží a je určena pro ukládání špinavé vody. Ve dnu mycí skříně se nachází vana pro zachytávání použité mycí vody, která je poté přečerpávána do střední nádrže na špinavou vodu. Jsou zde také mříže pro zachytávání tuhého odpadu.
Ceny
Mytí a desinfekce 1 ks nádoby o objemu 110 l, 120 l a 240 l 53,- Kč
Mytí a desinfekce 1 ks nádoby o objemu 1100 l 87,- Kč
Cena dopravy * 29,- Kč/1 km

*Tato cena je účtována při přejezdech vozidla ze základny do místa mytí.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Likvidaci oplachové vody a kalu hradí objednatel služby a není zohledněna v ceně mytí a desinfekce nádoby.
Další informace k mytí a desinfekci odpadových nádob je možné zjistit na emailové adrese doprava(at)smo-orlova.cz nebo na telefonním čísle 596 585 543.