Změna odebíraných druhů odpadů na SD Okružní

Od 1. Ledna 2018 dochází ke změnám v odebíraných odpadech na sběrném dvoře v Orlové – Lutyni, ul. Okružní 988. Nově již zde není možné odkládat stavební odpad. Nebudou zde přijímány ani vysloužilá elektrická a elektronická zařízení. Tyto druhy odpadů bude možné ukládat na sběrném dvoře na ul. Nádražní, zde je také místo zpětného odběru elektrozařízení.

Celý výčet odebíraných druhů odpadů naleznete v Nabídce služeb - Provoz sběrného dvora