Provoz sběrného dvora

Informace, vrátnice

tel: 596 585 511

obsluha sběrného dvora na ul. Nádražní

tel: 734 752 603
Ing. Kočí Richard

Manažer komunálních služeb

tel: 596 585 541

Ing. Piechaczková Radka

Technolog odpadového hospodářství

tel: 596 585 542

SBĚRNÝ DVŮR OKRUŽNÍ
Kategorie odpadu Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu
O 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
O 15 01 02 Plastové obaly
O 15 01 07 Skleněné obaly
O 16 01 03 Pneumatiky
O 17 04 05 Železo a ocel
O 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
O 20 01 38 Dřevo
O 20 01 40 Kovy
O 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
O 20 03 07 Objemný odpad
Sběrný dvůr na ulici Okružní 988, Orlová-Lutyně Mapa
Zimní období 1.11. - 31.3.

Pondělí - Pátek

9:00 − 13:30 a 14:30 − 16:00

Sobota - Neděle

9:00 − 15 :00

Kdy je zavřeno

Sběrný dvůr bude uzavřený na Nový rok , Velký pátek, Velikoční pondělí, Vánoční a státem uznané svátky.
Letní období 1.4. - 31.10.

Pondělí - Pátek

8:00 − 13:30 a 14:30 − 17:30

Sobota - Neděle

9:00 − 16 :00

SBĚRNÝ DVŮR NÁDRAŽNÍ
Kategorie odpadu Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu
N 13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
N 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
O 16 01 03 Pneumatiky
N 16 06 01 Olověný akumulátor
O 17 01 01 Beton
O 17 01 02 Cihly
O 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
O 20 01 01 Papír a lepenka
O 20 01 02 Sklo
O 20 01 11 Textilní materiály
N 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N 20 01 23 Vyřazené zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky
N 20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01,16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
N 20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
O 20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
O 20 01 39 Plasty
O 20 01 40 Kovy
O 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
O 20 03 07 Objemný odpad
Sběrný dvůr na ulici Nádražní, Orlová-Poruba Mapa
DSC_1862.jpg
Zimní období 1.11. - 31.3.

Pondělí - Pátek

8:30 − 12:00 a 12:30 − 17:00

Sobota

8:30 − 12:00 a 12:30 − 15 :00

Neděle

8:30 − 12 :00

Kdy je zavřeno

Sběrný dvůr bude uzavřený na Nový rok , Velký pátek, Velikoční pondělí, Vánoční a státem uznané svátky.
Letní období 1.4. - 31.10.

Pondělí - Pátek

8:30 − 12:00 a 12:30 − 18:00

Sobota

8:30 − 12:00 a 12:30 − 17 :00

Neděle

8:30 − 12 :00

Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete něco sdělit? Napište nám.

Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete něco sdělit? Vaší zprávě se budeme věnovat ihned, jakmile to bude možné.

Zadejte prosím své jméno
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím svou zprávu

Ceník za odložení odpadu

Za odložení stavebního odpadu v množství nad 1 t za měsíc na osobu 1.262,-Kč/t Ceny jsou uvedeny včetně DPH