JAKÉ ZMĚNY PŘINESE NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA?

30. 07. 2021

V lednu letošního roku vstoupila v platnost nová odpadová legislativa v podobě nových zákonů a prováděcích vyhlášek. Tyto nové právní předpisy vycházejí z ambiciózních plánů Evropské unie, která přijatými opatřeními reaguje na zhoršující se stav životního prostředí. Splnění stanovených cílů by mělo proběhnout do roku 2035 v několika fázích.

Opatření, která nová legislativa přináší, je celá řada a dotknou se mnoha oblastí lidské činnosti. Tyto změny budou mít logicky vliv i na život obyvatel České republiky
Češi dlouhodobě patří mezi nejlepší třídiče v Evropě, podle údajů z roku 2019 u nás třídí své odpady 73 % obyvatel. Aby také ne, k dispozici máme přes 540 tisíc sběrných nádob, ke kterým to máme průměrně pouhých 91 metrů, přičemž nádob neustále přibývá.

JAKÉ CÍLE STANOVUJE NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA?
Jedním z cílů odpadové legislativy je zefektivnit využití recyklovatelného odpadu a eliminovat množství komunálního odpadu, který končí na skládkách. Průměrně v roce 2019 vyprodukoval každý občan ČR 551 kg komunálního odpadu, na skládkách pak podle údajů Ministerstva životního prostředí skončilo 46%.

 

DOBRÉ VĚDĚT

Cíle pro nakládání s komunálními odpady jsou stanoveny takto:

*Recyklace komunálního odpadu – cílem je odstranit z odpadu, který putuje na skládku či k energetickému využití odpadu (EVO), recyklovatelné složky (sklo, papír, plast, kovy atd.) a umožnit tak jejich recyklaci. Cíle jsou rozloženy na časová období:
– rok 2025: 55 %;
– rok 2030: 60 %;
– rok 2035: 65 %.

 *Skládkování komunálního odpadu – snahou je snížit množství odpadu, který skončí na skládce. Cíle jsou stanoveny takto:
– rok 2030: zákaz skládkování využitelných odpadů;
– rok 2035: bude možné skládkovat max. 10 % z celkové hmotnosti komunálního odpadu.

*Energetické využívání odpadu bude možné nejvýše z 25 % celkové hmotnosti komunálního odpadu. V praxi to bude pravděpodobně pro běžného občana znamenat většinou změnu tzv. skládkovacího poplatku, který se bude odvíjet od hospodaření obce s odpady.

 

JAK SE ZMĚNÍ SKLÁDKOVACÍ POPLATKY?

Poplatek za skládkování platí původce odpadu provozovateli skládky při uložení odpadu na skládku. Poplatek platí i původce, který je sám provozovatelem skládky a tuto skládku má na svém vlastním pozemku.
Tak například poplatek za uložení odpadu na skládky se bude navyšovat z 500 Kč za tunu až na 1 850 Kč. V souvislosti s navýšením skládkovacích poplatků přináší zákon také motivační nástroje pro obce, které budou plnit požadavky míry třídění komunálního odpadu. Za část odpadu zůstane poplatek nynějších 500 Kč za tunu. Letos to bude 200 kilogramů na obyvatele, váha však postupně klesne na 120 kilogramů pro rok 2029. Nad uvedenou hmotnost bude poplatek v letošním roce činit 800 Kč za tunu odpadu, každoročně pak poroste až na 1 850 Kč za tunu v roce 2029. Cílem těchto změn je již výše uvedená snaha o odklonění odpadů ze skládek.

KONEC JEDNORÁZOVÝCH PLASTŮ!

Další významnou změnou je zákaz používání jednorázových plastů v unijní sedmadvacítce.
Od července 2021 by se na trh států EU již neměly dostat vydefinované plastové výrobky na jedno použití (jedná se např. o jednorázové plastové nádobí a příbory, kelímky z polystyrenu, tyčinky na čištění uší apod.).
Legislativa také stanovuje, že v roce 2029 by mělo být u PET lahví dosaženo 90% míry sběru. Pozitivní je, že ČR již nyní plní tyto cíle pro rok 2025, protože míra sběru PET lahví je okolo 80 %.

Novinky

Rekonstrukce psího útulku

V době od 3.6.2024 do 30.9.2024 nebude z technických důvodu povolen vstup veřejnosti do areálu Útulku pro psy v Orlové. Provoz útulku zůstává zajištěn. Doba rekonstrukce je předběžná, proto prosíme o trpělivost při jejím případném prodloužení.   Děkujeme za...

číst více

Pořízení užitkového elektromobilu

Naše společnost v rámci výzvy č. NPŽP 3/2022 Ekomobilita pořídila malý užitkový elektromobil pro svoz komunálního odpadu. Vzhledem ke své velikosti a hmotnosti je vozidlo schopno pohybovat se i po chodnících, a tak je prioritně určeno pro svoz odpadů z košů...

číst více

Rekonstrukce psího útulku

V době od 3.6.2024 do 30.9.2024 nebude z technických důvodu povolen vstup veřejnosti do areálu Útulku pro psy v Orlové. Provoz útulku zůstává zajištěn. Doba rekonstrukce je předběžná, proto prosíme o trpělivost při jejím případném prodloužení.   Děkujeme za...

číst více

Pořízení užitkového elektromobilu

Naše společnost v rámci výzvy č. NPŽP 3/2022 Ekomobilita pořídila malý užitkový elektromobil pro svoz komunálního odpadu. Vzhledem ke své velikosti a hmotnosti je vozidlo schopno pohybovat se i po chodnících, a tak je prioritně určeno pro svoz odpadů z košů...

číst více