Jak je to s plastem v Orlové?

Pokud přijde řeč na plasty, lidé naladění na téma ochrany přírody často zbystří. Často plasty považují za zlo, které by se mělo zakázat. Přitom je jejich hromadná aplikace ve spojení s moderními technologiemi natolik spjatá s rozvojem průmyslu a společnosti, že cesta zpátky k původním materiálům (stavebním, obalovým, izolačním) je právě tím, co by bylo ekologickou pohromou. Směrem, kterým by se vývoj měl ubírat, není zákaz plastů, ale neustálá snaha o zvyšování podílu recyklace na úkor skládkování.

Víte že: z 1 kg skla se dají vyrobit 3 litrové láhve, kdežto z 1 kg plastu lahví 20? Podobný poměr ve hmotnosti obalového materiálu najdete u celé řady dalších klasických materiálů a jejich plastové varianty. Plasty snižují hmotnost výrobků, jejich obalů i dopravních prostředků, které je vozí. Žijeme ve století, kdy náklady na dopravu zásadním způsobem vstupují do ceny zboží a samotná doprava je i jednou z největších ekologických hrozeb. Odlehčením výrobků, jejich obalů, i samotných dopravních prostředků činíme krok správným směrem – směrem k úsporám.

Efektivní práce s touto druhotnou surovinou totiž znamená jejich mnohonásobný návrat do používání, místo cesty na skládku nebo do spalovny. Plast je před svým úplným znehodnocením schopen projít několika „životy“ po recyklaci. Pomozte jej udržet v procesu využití a následné recyklace tím, že budete třídit odpad.

Nejprve plasty svezeme na třídící linku
Pak je roztřídíme a slisujeme
Roztřízení - Plastový odpad je poté důkladně roztřízen
Třídění plastů
Lis - Roztřízený plastový odpad putuje do lisu
Třídění plastů dle barev
Zpracování - Následně jsou lisované balíky plastového odpadu odvezeny k dalšímu zpracování
Balíky z lisu