Takhle by to nešlo!

Takhle tedy ne! Žádáme občany aby speciální sběrné nádoby určené pro sběr bioodpadu využívali pouze na odpady, pro které jsou nádoby určeny. Každá nádoba má informační polep kde je uvedeno, co do nádoby patří a co ne. Nádoby rozhodně nejsou určeny na likvidaci celých stromů i s kořenovým systémem a velkého množství větví. Obsluha svozového vozu musí všechny tyto odpady ručně přeskládat do svozového vozu. Pro likvidaci většího množství bioodpadu, keřů a větví z ořezů slouží dva sběrné dvory. V případě poškození nádoby uložením nevhodného odpadu bude škoda nárokována po původci tohoto odpadu.

Děkujeme za pochopení

BIOBIO2BIO3