Snížení četnosti odvozu směsného komunálního odpadu z rodinné zástavby Orlová Výhoda

Od 1.4. je zahájen pilotní projekt, v rámci kterého dojde ke změně četnosti vývozu směsného komunálního odpadu (tzv. odpad z černých popelnic) od rodinných domů. Do projektu budou zapojeny rodinné domy v oblasti Výhoda. Cílem projektu je snížení množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku, a naopak zvýšení míry separace odpadů. Projekt tak reaguje na připravované legislativní změny a chystaný zákaz ukládání využitelného odpadu na skládky od roku 2024.

Pilotní projekt bude probíhat do konce roku 2019. Následně bude vyhodnocena jeho úspěšnost a případné rozšíření projektu i do jiných částí města Orlová.

Mapu celkové oblasti je možné si prohlédnout zde.

Informace s detaily ke stažení ve formátu PDF